Chcesz podjąć współpracę?

Stan surowy – opis prac

I. Stan „zero”:

1. Roboty ziemne:

 • Ogrodzenie placu budowy na czas inwestycji;
 • Usunięcie warstwy ziemi roślinnej (humusu) 15-30 cm z całego obrysu przyszłego budynku (z 1,5m zapasem z każdej strony);
 • Udział przy wytyczeniu obiektu przez geodetę;
 • Wykop mechaniczny pod budynek ze złożeniem gruntu na działce (do górnego poziomu ław fundamentowych);
 • Wykop (ręczny lub mechaniczny) pod ławy fundamentowe;

2. Fundamenty:

 • Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych z betonu klasy zgodnej z projektem i przekroju zgodnego z projektem;
 • Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej lub folii fundamentowej;
 • Wykonanie ścian fundamentowych
 • Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych masą dyspersyjna (dwukrotne pomalowanie z obu stron);
 • Wykonanie izolacji termicznej zgodnie z projektem;
 • Zasypanie wewnątrz ścian fundamentowych piaskiem wraz z zagęszczeniem mechanicznym warstwami;
 • Ułożenie kanalizacji pod posadzkowej oraz nawiewu do kominka;
 • Wykonanie przepustów: wodny, elektryczny, kanalizacyjny;
 • Wykonanie płyty (chudy beton) z betonu towarowego w/g projektu;
 • Schody zewnętrzne i tarasy do budynku w stanie surowym;

II. Konstrukcja:

3. Ściany konstrukcyjne parteru:

 • Wykonanie ścian konstrukcyjnych zgodnie z projektem;
 • Nadproża nad oknami i drzwiami zgodnie z projektem;
 • Wykonanie pozostałych elementów konstrukcyjnych parteru;

4. Wykonanie stropu nad parterem zgodnie z projektem:

 • Strop żelbetowy, gęsto-żebrowy, typu filigran;
 • Schody żelbetowe;

5. Ściany konstrukcyjne piętra:

 • Wykonanie ścian konstrukcyjnych zgodnie z projektem;
 • Nadproża nad oknami i drzwiami zgodnie z projektem;
 • Wykonanie pozostałych elementów konstrukcyjnych piętra;

6. Konstrukcja więźby dachowej:

 • Wykonanie więźby zgodnie z projektem z drewna impregnowanego zanurzeniowo;
 • Wykonanie deskowania i papowania dachu (opcjonalnie);

7. Ściany działowe i kominy:

 • Wykonanie kominów spalinowych i wentylacyjnych w/g projektu;
 • Wymurowanie ścian działowych parteru i piętra zgodnie z projektem;
 • Nadproża nad drzwiami prefabrykowane lub wylewane na budowie;

III. Wykonanie pokrycia dachu:

 • Pokrycie dachówką ceramiczną;
 • Pokrycie dachówką cementową;
 • Pokrycie blachodachówką;

IV. Prace około-budowlane:

 • Dbanie o porządek w trakcie prac budowlanych i po wykonaniu ich;
 • Zaplecze sanitarne dla ludzi pracujących na budowie;
 • Opieka w postaci kierownika budowy;
 • Doradztwo techniczne w trakcie prac budowlanych;

LAT DOŚWIADCZENIA

ODDANYCH BUDYNKÓW

Napisz do nas!

Skontaktuj się z nami!

UNIBUD Dawid Matusik
Kolonie 38, 07-106 Miedzna